Automation

Robot Công Nghiệp

Tư vấn, lập trình, cung cấp giải pháp điều khiển Robot công nghiệp Kuka, Fanuc, Yaskawa, Adtech...

Tích hợp Robot vào hệ thống, liên kết Digital, Communication, Vision...

Thiết kế, tư vấn, lập trình Robot Palletizing, Depalletizing Systems

Xem thêm >>

Scada IPC PLC

Tư vấn, lập trình, huấn luyện, thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa công nghiệp

Lập trình SCADA, lập trình giao diện IPC với C#, mạng truyền thông công nghiệp và tự lập trình truyền thông mạng công nghiệp kết nối với IPC không thông qua hoặc thông qua OPC

Xem thêm >>

Servo Inverter

Tư vấn, lắp đặt, thay thế, chuyển đổi các hệ thống Servo, Inverter, DC Drive, Step Drive

Cung cấp các giải pháp điều khiển chuyên biệt về điều khiển vị trí, lực căng, chống rung động,...

Thiết kế, tư vấn lắp đặt hệ thống điều khiển ổn định kết hợp, điều khiển ổn định áp lực nhiều bơm, ổn định nhiệt độ đa ngõ ra điều khiển thanh nhiệt điện trở,...

Xem thêm >>


Web hosting by Somee.com