Automation

Servo, Inverter, Step Drive, DC Drive

Tư vấn, lắp đặt, thay thế, chuyển đổi các hệ thống Servo, Inverter, DC Drive, Step Drive

Cung cấp các giải pháp điều khiển chuyên biệt về điều khiển vị trí, lực căng, chống rung động,...

Thiết kế, tư vấn lắp đặt hệ thống điều khiển ổn định kết hợp, điều khiển ổn định áp lực nhiều bơm, ổn định nhiệt độ đa ngõ ra điều khiển thanh nhiệt điện trở,...

<< Trở về


Web hosting by Somee.com