Automation

Scada IPC PLC

Tư vấn, lập trình, huấn luyện, thiết kế hệ thống điều khiển tự động hóa công nghiệp

Lập trình SCADA, lập trình giao diện IPC với C#, mạng truyền thông công nghiệp và tự lập trình truyền thông mạng công nghiệp kết nối với IPC không thông qua hoặc thông qua OPC

<< Trở về


Web hosting by Somee.com